Konsultacje

Radziejów, 26 stycznia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii do zapoznania się ze zmienionym tekstem Lokalnej Strategii Rozwoju. Proponowane przez nas zmiany zaznaczono w dokumencie kolorem czerwonym. Prosimy o wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zmienionych zapisów. Mogą Państwo również wnieść dodatkowe propozycje zmian w LSR. Opinie i propozycje należy zapisać w Karcie konsultacji zmian a następnie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail: radziejow@lgd.com.pl  do dnia 5 lutego 2018 r. do godziny 14.00.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż Karta konsultacji zmian nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: 530 900 618.

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument aktualizowany


Zapraszamy mieszkańców obszaru wdrażania LSR do konsultacji zmienionych dokumentów:

Karta konsultacji


Karta konsultacji procedur

Karta konsultacji kryteriów