3 C
Radziejów,PL
czwartek, Grudzień 14, 2017
Aktualności

Aktualności

UWAGA OSOBY/PODMIOTY ZAINTERESOWANE SKŁADANIEM WNIOSKÓW W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW NR 1/2017 ORAZ 2/2017

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy, Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza na indywidualne, specjalistyczne konsultacje wniosków o przyznanie...

Informacja dla Wnioskodawców

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego...

Rada LGD gotowa do oceny wniosków

W dniach 28, 29, 30 listopada oraz 1 grudnia 2016 r. odbywały się szkolenia członków Rady oraz pracowników LGD mające na celu przygotowanie do...

Pierwsze szkolenia potencjalnych wnioskodawców za nami

Szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie działań w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz podejmowania działalności...

Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną

28 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami obszaru wdrażania LSR. Miało ono na celu zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym...

Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD – konkurs nr 2/2017

Informacja z III posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem...

UWAGA – Informacja o naborach wniosków

Informujemy, że w zakładce Nabory - PROW 2014 - 2020 zostały zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków wraz z załącznikami.Here is a collection of places...

Wzory wniosków dla działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Aktualne wersje wniosków i załączników znajdują się na stronie ARIMR.  TUTAJ Wnioski na rozwój działalności gospodarczej oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej...

ZAPRASZAMY NA PIKNIK NA POWITANIE WAKACJI W DOBREM

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza na Piknik na powitanie wakacji w Dobrem, w Gminie Dobre, w dniu 09.07.2017 r W trakcie imprezy...

Tabele pomocnicze do wypełnienia Biznesplanu

Szanowni Państwo, w celu ułatwienia wypełnienia tabel finansowych w Biznesplanie przez osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru wniosków nr 2/2017 zamieszczamy...