Realizowane zadania

LEADER - Realizowane zadania

Utworzono: sobota, 19, styczeń 2013

Zestawienie rzeczowo-finanoswe operacji za rok 2009

strona 1 z 2

strona 2 z 2

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji za rok 2010

strona 1 z 2

strona 2 z 2

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji za rok 2011-2015

strona 1 z 1

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji za rok 2011-2015 - AKTUALIZACJA - 16.03.2015 R.

strona 1

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji w ramach działania " Wdrażanie projektów współpracy" - Wydanie folderu promocyjnego pt. "Kujawsko - Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"

strona 1 z 1

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji w ramach działania " Wdrażanie projektów współpracy" - Wydanie publikacji pt. "Legendy Kujawskie"

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji w ramach działania " Wdrażanie projektów współpracy" - Wydanie oraz promocja albumu "Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw i Pogranicza Wielkopolski" wraz z Kalendarzami Historycznymi Kujaw i Pogranicza Wielkopolski na rok 2014 i 2015 oraz mapą etnograficzną Kujaw

Strona 1

Strona 2

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji w ramach działania " Wdrażanie projektów współpracy" - Wykonanie i wypromowanie aplikacji mobilnej promującej dziedzictwo kulturowe regionu oraz ofertę turystyczną trzech LGD: Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli, LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Strona 1

Strona 2

LGD 2013 - Wykonanie PIXEL Usługi Informatyczne