PO KL

PO KL

Utworzono: sobota, 19, styczeń 2013

Projekty POKL

kp

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego na terenie naszego powiatu. Dąży do aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich poprzez aplikowanie w tym zakresie o fundusze unijne a przede wszystkim realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Jednym z takich działań była realizacja projektu pn.:


Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Piotrków Kujawski, Topólka i Bytoń"

realizowanym w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji


Projekt obejmował 45 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy Powiatu Radziejowskiego oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie.

Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie obsługi komputera i Internetu w gminach: Piotrków Kujawski, Topólka i Bytoń w zakresie:

 • architektury i budowy komputera PC,

 • systemu operacyjnego Windows,

 • oprogramowań użytkowych,

 • podstaw administrowania siecią komputerową,

 • edytora tekstów,

 • arkuszy kalkulacyjnych,

 • baz danych,

 • prezentacji multimedialnych,

 • korzystania z Internetu


Ponadto odbyli zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Udział w projekcie umożliwił Beneficjentom zdobycie i usystematyzowanie kompleksowej wiedzy z zakresu obsługi komputera i Internetu natomiast udział w zajęciach doradztwa zawodowego miał na celu ukierunkowanie bezrobotnych na rynek pracy oraz podniesienie ich wiary we własne możliwości.

 


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego na terenie naszego powiatu. Dąży do aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich poprzez aplikowanie w tym zakresie o fundusze unijne a przede wszystkim realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Jednym z takich działań była realizacja projektu pn.:


 

Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Radziejów, Osięciny i Dobre"

realizowanym w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projekt obejmował 45 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy wiejskie Powiatu Radziejowskiego oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie.Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie obsługi komputera i Internetu w gminach: Radziejów, Osięciny i Dobre w zakresie:
 • architektury i budowy komputera PC,

 • systemu operacyjnego Windows,

 • oprogramowań użytkowych,

 • podstaw administrowania siecią komputerową,

 • edytora tekstów,

 • arkuszy kalkulacyjnych,

 • baz danych,

 • prezentacji multimedialnych,

 • korzystania z Internetu


 

Ponadto odbyli zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Udział w projekcie umożliwił Beneficjentom zdobycie i usystematyzowanie kompleksowej wiedzy z zakresu obsługi komputera i Internetu natomiast udział w zajęciach doradztwa zawodowego miał na celu ukierunkowanie bezrobotnych na rynek pracy oraz podniesienie ich wiary we własne możliwości.


 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp

 

 

10 czerwca 2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Tradycje integrują społeczność wiejską" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

 

W projekcie wzięło udział 15 kobiet z terenu gminy Dobre zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, aktywnie działających w Kołach Gospodyń Wiejskich. Uczestniczyły one w:

 1. Warsztatach z szycia i haftu.
 2. Warsztatach kulinarnych.
 3. Szkoleniu z Savoir - Vivre'u.
 4. Spotkaniu podsumowującym projekt.

 

Celem głównym projektu „Tradycje integrują społeczność wiejską" było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestniczek. Udział w projekcie umożliwił Paniom nie tylko nabycie nowych umiejętności w zakresie szycia, haftu, gotowania oraz savoir- vivre'u ale przyczynił się również do zwiększenia wiary we własne umiejętności, samooceny oraz motywacji do aktywnego uczestnictwa w rozwoju lokalnym gminy Dobre. Efektem warsztatów z szycia i haftu jest m.in. 10 uszytych i wyhaftowanych strojów kujawskich, które będą wykorzystywane w promocji Kujaw. Warsztaty kulinarne pozwoliły uczestniczkom przypomnieć sobie przepisy na tradycyjne kujawskie potrawy oraz poznać przepisy kuchni nowoczesnej. Prezes Zarządu LGD dr Marek Szuszman podczas spotkania podsumowującego podziękował uczestniczkom za udział w projekcie oraz zaangażowanie w pielęgnowanie tradycji naszego regionu. Wręczył również  świadectwa uczestnictwa w projekcie oraz nagrody za najlepsze wykonanie stroju kujawskiego, najładniejszy haft oraz najsmaczniejsze potrawy.

UP

nagrody

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" jest w trakcie realizacji projektu "Tradycje integrują społeczność wiejską".

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 bezrobotnych członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Dobre, poprzez realizację warsztatów szycia i haftu, gotowania, szkolenia z Savoir - Vivre'u oraz spotkania podsumowującego realizowanych w okresie od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.

Projekt jest skierowany do kobiet z terenu gminy Dobre zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, aktywnie działających w Kołach Gospodyń Wiejskich.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z warsztatów:

Warsztary kulinarne

 

Obraz_004

Obraz_006

Obraz_008

Obraz_031

1

3

5

6

7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego na terenie naszego powiatu.
 

Kiedy tylko pojawiła się możliwość uzyskania środków na podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujące gminy wiejskie Powiatu Radziejowskiego oraz zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Radziejowskim.  Poniżej przedstawione zostały ogólne informacje na temat projektu, o szczegóły można pytać w siedzibie LGD przy ul. Kościuszki 58, w byłym internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

zaprasza do udziału w projekcie pt.:

„Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Radziejów, Osięciny i Dobre"

realizowanym w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Kurs obsługi komputera w gminach: Radziejów, Osięciny i Dobre w zakresie:

 • architektury i budowy komputera PC,
 • systemu operacyjnego Windows,
 • oprogramowań użytkowych,
 • podstaw administrowania siecią komputerową,
 • edytora tekstów,
 • arkuszy kalkulacyjnych,
 • baz danych,
 • prezentacji multimedialnych,
 • korzystania z Internetu

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

ul. Kościuszki 20/22,

88-200 Radziejów

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.lgd.com.pl

tel. 0542850618

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2011 r. - 30.06.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

kp

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego na terenie naszego powiatu.

 

Kiedy tylko pojawiła się możliwość uzyskania środków na podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujące gminy wiejskie Powiatu Radziejowskiego oraz zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Radziejowskim.  Poniżej przedstawione zostały ogólne informacje na temat projektu, o szczegóły można pytać w siedzibie LGD przy ul. Kościuszki 58, w byłym internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

zaprasza do udziału w projekcie pt.:

„Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Piotrków Kujawski, Topólka i Bytoń"

realizowanym w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Kurs obsługi komputera w gminach: Piotrków Kujawski, Topólka i Bytoń w zakresie:

 • architektury i budowy komputera PC,
 • systemu operacyjnego Windows,
 • oprogramowań użytkowych,
 • podstaw administrowania siecią komputerową,
 • edytora tekstów,
 • arkuszy kalkulacyjnych,
 • baz danych,
 • prezentacji multimedialnych,
 • korzystania z Internetu

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

ul. Kościuszki 20/22,

88-200 Radziejów

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.lgd.com.pl

tel. 0542850618

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2011 r. - 30.06.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

realizuje projekt pt.:

„Tradycje integrują społeczność wiejską"

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

Projekt przewiduje realizację:

 

 1. Warsztatów z szycia i haftu - 36 godzin
 2. Warsztatów kulinarnych - 36 godzin
 3. Szkolenia z Savoir - Vivre - 16 godzin
 4. Spotkania podsumowującego projekt

 

Projekt jest skierowany do kobiet z terenu gminy Dobre zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, aktywnie działających w Kołach Gospodyń Wiejskich.

 

Celem głównym projektu „Tradycje integrują społeczność wiejską" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 bezrobotnych członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Dobre, poprzez realizację warsztatów szycia i haftu, gotowania, szkolenia z Savoir - Vivre oraz spotkania podsumowującego realizowanych w okresie od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.lgd.com.pl

tel. 530 900 618

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

kp

Kto ma więcej kwalifikacji i umiejętności, temu łatwiej zdobyć pracę. Tę prostą zasadę będziemy już niedługo realizować w Zespole Szkół Mechanicznych.
Pracodawcy, obok dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji w odpowiednich zawodach, wymagają też sprawności w obsłudze konkretnych urządzeń i narzędzi informatyczno - komputerowych.

Po szkolnych praktykach obsługa sprzętu nie sprawia absolwentom ZSM większych problemów, kłopoty pojawiają się w zetknięciu z najnowocześniejszymi programami komputerowymi, przeznaczonymi do projektowania i obsługi maszyn. Dzięki wparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Radziejowie zaczyna realizację projektu "Nowoczesne techniki projektowania i obsługi urządzeń". Jest to projekt dla uczniów, dzięki któremu będą oni mogli zdobyć wiedzę, umożliwiającą korzystanie z najnowszych narzędzi informatycznych.  Uczestnicy projektu na zajęciach pozalekcyjnych poznają podstawy programów AutoCAD, który umożliwia tworzenie profesjonalnej, cyfrowej dokumentacji technicznej. Program CAD zdecydowanie ułatwia korzystanie z nowoczesnych technologii produkcji elementów maszyn i urządzeń przez testowanie algorytmów rozwiązań bez konieczności ponoszenia kosztów i nakładów finansowych, co jest bardziej ekonomiczne. Dzięki temu młodzież może nabyć wiedzę, jak obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne CAD/CAM/CAE/PDM. W trakcie realizacji projektu uczestnicy odwiedzą kilka nowoczesnych zakładów w regionie, gdzie odbędą praktyki, by rozwinąć swoje umiejętności. Poza tym, podczas udziału w tym programie nauczą się obsługi procesów obróbki skrawaniem przy wykorzystaniu programów wspomagających i umiejętności programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Po udziale w szkoleniach młodzież przejdzie egzaminy, które potwierdzą zdobyte kwalifikacje. Uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych będą szkolić nauczyciele tej szkoły, którzy najpierw sami będą uczestniczyć w kursach, na których zapoznają się z najnowszymi technikami kształcenia i prowadzenia planowania i realizacji przedsięwzięć technicznych.
Pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli uczniowie, którzy w semestrze, poprzedzającym rozpoczęcie projektu wykazali się średnią ocen minimum 3,0. Szczegółowe informacje można zdobyć w biurze Lokalnej Grupy Działania, które mieści się w pokoju nr 405 na IV piętrze biurowca przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. Można też dzwonić pod nr 054-285-30-18.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Radziejowie i Stowarzyszeniem Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski od 1 stycznia 2009 r. do 28.02.2010 r. realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Przedsiębiorczość szansą na przyszłość absolwentów szkół zawodowych".

Jego celem było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół powiatu radziejowsk

 

iego prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie przedsiębiorczości. Dzięki realizacji projektu nastąpiła:

 • Poprawa zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, dzięki nabyciu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,
 • Zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako ścieżki edukacyjnej,
 • Dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku pracy.

Wsparciem objętych zostało 120 uczniów szkół zawodowych kształcących się w różnych zawodach, którzy uczęszczali do klas wielozawodowych i odbywali praktyczną naukę zawodu w wielu firmach i zakładach pracy. Osoby te ze względu na specyfikę wyuczonych zawodów będą mogły w przyszłości uruchamiać własną działalność gospodarczą oraz podejmować pracę u innych pracodawców.

 

Wsparcie obejmowało:

 

- Zajęcia pozalekcy

 

je z zakresu m.in.: uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej; prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowo-księgowych i sprawozdawczych; tworzenia biznes planów; prawa cywilnego i prawa pracy pozyskiwania środków pomocowych na uruchomienie; prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej; obsługi kasy fiskalnej; obsługi komputera.

 

- Spokania z przedsiębiorcami, którzy zdradzili uczestnikom projektu, jak sami osiągnęli sukces.

 

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jakie kroki należy podjąć, aby otworzyć swój własny biznes, jakie to daje korzyści. Program realizowano w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie oraz w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim.

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów poświadczające nabyte przez Beneficjentów Ostatecznych umiejętności i wiedzę nastąpiło: 17 września 2009 r. w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim, 19 marca 2010 r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp
Obecnie szkolnictwo zawodowe cieszy się małym zainteresowaniem uczniów. Szczególnie w naszym powiecie z takim wykształceniem trudno jest zdobyć pracę, bowiem nie ma u nas wielkiego przemysłu i firm produkcyjnych. Wiele o trudnej sytuacji mówią dane z urzędu pracy, według których bezrobocie sięga 20 proc. Poza tym, absolwenci szkół zawodowych, choć dobrze przygotowani do pracy w swoich profesjach, nie potrafią poruszać się po rynku pracy, nie mają wiedzy, która ułatwiłaby im podejmowanie trafnych decyzji o podejmowaniu pracy po ukończeniu kształcenia. Dlatego Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Radziejowie i Stowarzyszeniu Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski uznali, że konieczne jest, obok kształcenia zawodowego, przekazywanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Ma to podnieść atrakcyjność kształcenia w szkołach zawodowych, a absolwentom ułatwić poruszanie się po dzisiejszym, skomplikowanym rynku pracy. Specjaliści stworzyli specjalny projekt pod nazwą "Przedsiębiorczość szansą na przyszłość absolwentów szkół zawodowych", który ma na celu zapełnić tę lukę w edukacji. Na jego wykonanie udało się zdobyć wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja programu już się rozpoczęła w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie oraz w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim. Na czym będzie polegać? Projektem zostanie objętych 120 uczniów szkół zawodowych. Pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli ci, którzy za semestr, poprzedzający jego realizację uzyskali średnią ocen minimum 3,0. Uczniowie wezmą udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy zdradzą im, jak sami osiągnęli sukces., oraz w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej; prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowo – księgowych i sprawozdawczych; tworzenia biznes planów; prawa cywilnego i prawa pracy w zakresie działalności gospodarczej (np. zawieranie umów); ochrony zdrowia – BHP; pozyskiwania środków pomocowych na uruchomienie; prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej; obsługi kasy fiskalnej; obsługi komputera. Uczestnicy zajęć dowiedzą się  jak rozpocząć swój własny biznes, jakie daje to korzyści, co konkretnie trzeba zrobić, by uruchomić własną firmę. Szkołom zawodowym przekazane będą sugestie i propozycje ze strony lokalnych przedsiębiorców, jakich specjalistów dziś potrzebują. Całość ma uściślić współpracę pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, szkołami i potencjalnymi pracownikami.

O szczegóły przedsięwzięcia i udziału w nim można pytać w biurze Lokalnej Grupy Działania, które mieści się na w pokoju nr 405 na IV piętrze biurowca przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, lub dzwoniąc pod nr tel. 054-285-30-18.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" (LGD) jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców grupującym przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego.
Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć jak również dąży do aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich poprzez aplikowanie w tym zakresie o fundusze unijne oraz dotacje a przede wszystkim realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Jednym z nich jest projekt pn.:

„Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w powiecie radziejowskim"

realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wsparcie zostało skierowane do 55 pracowników administracji samorządowej w powiecie radziejowskim. Uczestników projektu objęto dwoma kursami:

1. obsługi komputera dla 30 osób z zakresu: architektury i budowy komputera PC, systemu operacyjnego Windows, oprogramowań użytkowych, podstaw administrowania siecią komputerową, edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, prezentacji multimedialnych, korzystania z Internetu,
2. kurs postępowania administracyjnego dla 25 osób z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), postępowania przed sądami administracyjnymi i Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, tworzenia decyzji administracyjnych, materialnego prawa administracyjnego, pozyskiwania funduszy europejskich.

Udział w projekcie umożliwił Beneficjentom podwyższanie kwalifikacji poprawiających jakość wykonywanej pracy poprzez zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w jednostkach samorządowych m.in.: obsługa komputera, poruszania się po Internecie, jak również należyte stosowanie KPA przez urzędnika w codziennej pracy.
Całe przedsięwzięcie zakończyło się egzaminami potwierdzającymi nabyte umiejętności BO i wydaniem certyfikatów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


kp

PROJEKT 9.5

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" (LGD) jest stowarzyszeniem grupującym przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego
i gospodarczego. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców.

Celem jego działania jest aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich poprzez aplikowanie w tym zakresie o fundusze unijne oraz dotacje a przede wszystkim realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego na terenie naszego powiatu.
LGD dotychczas zainicjowała i realizuje z powodzeniem następujące projekty:
-„Edukacja twoją szansą na przyszłość" (IV-X.2008 r.)

-„Nowoczesne techniki projektowania i obsługi urządzeń" (I.2009-II.2010r.)
-„Przedsiębiorczość szansą na przyszłość absolwentów szkół zawodowych
(I.2009-II.2010r.)

Kiedy tylko pojawiła się możliwość uzyskania środków na podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych, LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu w ramach działania 9.5 PO KL „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Sierpień jest miesiącem, w którym rozpoczęła się rekrutacja uczestników dwóch kursów: z zakresu postępowania administracyjnego oraz obsługi komputera. Poniżej przedstawione zostały ogólne informacje na temat projektu,
o szczegóły można pytać w siedzibie LGD przy ul. Kościuszki 58, w byłym internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego" zaprasza do udziału w projekcie pt.:

„Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w powiecie radziejowskim"
realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Kurs obsługi komputera w zakresie:
· architektury i budowy komputera PC,
· systemu operacyjnego Windows,
· oprogramowań użytkowych,
· podstaw administrowania siecią komputerową,
· edytora tekstów,
· arkuszy kalkulacyjnych,

· baz danych,
· prezentacji multimedialnych, korzystania z Internetu.

2. Kurs postępowania administracyjnego z zakresu:
· kodeksu postępowania administracyjnego (KPA),
· postępowania przed sądami administracyjnymi i Samorządowymi Kol,egiami Odwoławczymi,
· tworzenie decyzji administracyjnych,
· materialnego prawa administracyjnego,
· pozyskiwania funduszy europejskich.

Okres realizacji: 01.08.2009 r. - 31.12.2009 r.

Projekt skierowany jest do pracowników administracji samorządowej w powiecie radziejowskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Prezentacje dotyczące Funduszy Unijnych oraz historii integracji europejskiej:

Fundusze unijne od podstaw cz.I

Fundusze unijne od podstaw cz.II

Fundusze unijne od podstaw cz.III

Fundusze unijne od podstaw cz.IV

Fundusze unijne od podstaw cz.V

Fundusze unijne od podstaw cz.VI

Fundusze unijne od podstaw cz.VII

Fundusze unijne od podstaw cz.VIII

Fundusze unijne od podstaw cz.IX

Histroria integracji europejskiej

LGD 2013 - Wykonanie PIXEL Usługi Informatyczne