Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

Zapraszamy mieszkańców obszaru wdrażania LSR do konsultacji zmienionych dokumentów:

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Karta konsultacji procedur

Karta konsultacji kryteriów

 

 

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r.

Aneks nr 1

1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 - aktualna.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023.

2. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR - aktualny

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.

Harmonogram - str.2

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

4. Regulamin organu decyzyjnego.

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD.

7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD - aktualny

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD.

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania luz zmiany kryteriów.

 

 

Pobierz "Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)":

Lokalna Strategia Rozwoju

Pobierz załączniki:

Regulamin Rady LGD

Regulamin Rady LGD

Procedura naboru pracowników LGD

Załącznik nr 2 do LSR

Opis stanowisk pracowników

Załącznik nr 3 do LSR

Opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD

Załącznik nr 4 do LSR

 

LGD 2013 - Wykonanie PIXEL Usługi Informatyczne